.

Home Careers

OPEN POSITIONS /V TRÍ ĐANG TUYN DNG:

BUSINESS DIRECTOR IN VIETNAM AND OVERSEAS

 

Job Description:

– Business development at home and abroad (especially focusing on Thai businesses inside and outside Vietnam).

– Managing the organization of business activities of the company, making decisions on business development
strategies.

– Approaching the Thai business community in Thailand and in Vietnam to build cooperation relationships for the
Company.

  – Develop training plan and develop senior staff in the Company.

– Building a standard business operating process system for the company.

– Participate in and ensure the implementation of consulting projects to improve business processes and provide
software systems for customers and partners.

– Helping the company achieve cooperative relationships with domestic and foreign partners.

– Monitoring and analyzing the market of competitors (especially some competitors in Vietnam have expanded
their operations to the Thai market).

 

Job Requirements:

– Master of Business Administration (or at least Bachelor of Business Administration if other
criteria are met)

– Experience in management, administration and consulting equivalent at least 4 years.

– Have at least 1 professional certificate in technology or supply chain management and business planning.

– It is an advantage if the candidate has an internationally recognized certificate (eg APICS – Advanced
Production and Inventory Community Control Society: Six Sigma, Lean) because the company’s target customer segment is Thai enterprises investing in in Vietnam and businesses in the Thai market.

– Fluent in Thai language and have a wide understanding in the Thai business community. Having Membership in
Thai Chamber of Commerce in Vietnam or similar status in Thailand is an advantage.

 

Applications Includes: (documents notarized within 06 months)

– A job application letter stating the working history to meet the recruitment requirements.

– Curriculum Vitae with relevant qualifications, Personal ID Card,  Health certificate,  2 3×4 . photos

– Recruitment period: From December 1, 2022 to March 10, 2023.

 Working address: 49/20 Huynh Man Dat, Ward 19, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

 

Salary And Other Benefits:

Salary: Negotiable according to ability and work experience.

13th month salary, bonus based on ability.

Participating in full insurance and other benefits according to Vietnam’s labor code.

 

Contact Info:

 Submit your resume directly at Balas Technology Co., Ltd Office, or send your resume to email address:
thaotnl@balastrading.com; Tel: 0906-315931 Mrs. Thao

 

 

GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH KINH DOANH THỊ TRƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

 

Mô tả công việc, trách nhiệm chính:

– Phát triển kinh doanh trong và ngoài nước (đặc biệt tập trung vào doanh nghiệp Thái Lan trong và ngoài Việt Nam).

– Điều hành tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty, ra quyết định chiến lược phát triển kinh doanh.

– Tiếp cận công đồng Doanh nghiệp Thái Lan tại Thái và tại Việt Nam nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác cho Công ty.

 – Xây dựng kế hoạch Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên Cao cấp trong Công ty.

– Xây dựng hệ thống quy trình vận hành kinh doanh chuẩn cho công ty.

– Tham gia và đảm bảo việc thực hiện các dự án tư vấn cải tiến quy trình doanh nghiệp và cung ứng hệ thống phần mềm cho khách hàng và đối tác.

– Giúp công ty đạt được các mối quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

– Theo dõi và phân tích thị trường của đối thủ cạnh tranh (đặc biệt một số đối thủ tại Việt Nam đã mở rộng hoạt động sang thị trường Thái Lan).

Yêu cầu :

– Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (hoặc tối thiểu Đại Học Quản trị kinh Doanh nếu đáp ứng các tiêu chí khác)

– Kinh nghiệm quản lý, điều hành và tư vấn tương đương ít nhất 4 năm.

Có ít nhất 1 chứng chỉ chuyên môn về công nghệ hoặc quản lý chuỗi cung ứng và hoạch định doanh nghiệp.

– Là lợi thể nếu  ứng viên có chứng chỉ được quốc tế công nhận (ví dụ APICS – Advanced Production and Inventory Community Control Society: Six Sigma, Lean)  do phân khúc khách hàng công ty nhắm đến là các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư tại Việt Nam và  doanh nghiệp tại thị trường Thái Lan.

– Thành thạo tiếng Thái Lan và có hiểu biết rộng trong cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan. Có Tư cách thành viên trong Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thái Lan (Thai Chamber of Commerce) tại Việt Nam hoặc tư cách tương tự tại Thái Lan là một lợi thế.

– Thành thạo tiếng Anh (bắt buộc).

 

HỒ SƠ XIN VIỆC GỒM: ( Có công chứng trong vòng 06 tháng)

– Đơn xin việc ghi rõ quá trình làm việc đáp ứng yêu cầu tuyển dụng.

– Sơ yếu lý lịch kèm bằng cấp liên quan, Giấy CCCD, Giấy khám sức khoẻ,  2 tấm hình 3×4

– Thời hạn tuyển dụng : Từ 01/12/2022 đến 10/03/2023.

 

Địa chỉ làm việc : 49/20 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TPHCM, Việt Nam

 

LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI KHÁC

Lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc.

Lương tháng 13, thưởng theo năng lực. 

Được tham gia bảo hiểm đầy đủ và các chế độ khác theo bộ luật lao động Việt Nam.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

      Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp tại CTY TNHH CÔNG NGHỆ BALAS , hoặc gửi hồ sơ ghi rõ vị trí cần dự tuyển về địa chỉ mail: thaotnl@balastrading.com; 0906-315931 Mrs Thảo

 

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?